YOU ARE HERE:HOME>NEWS>Stålbalksprofiler används huvudsakligen

Stålbalksprofiler används huvudsakligen
2017-04-01 15:13:47   From:   Click:

Stålbalksprofiler används huvudsakligen
Stålbalksprofiler används huvudsakligen i bärande konstruktionselement såsom balkar och pelare i byggnader och infrastrukturprojekt. De har också tillämpningar inom fordons- och maskinindustri. Balkprofiler har hög böjstyvhet – mycket högre än exempelvis solida fyrkantssektioner eller rundstänger med samma tvärsnittsarea – och ger hög motståndskraft mot böjning vid sidobelastning (som balkar) eller bockning på grund av axialbelastning (som pelare). 
Balkprofiler kan tillverkas med varmvalsning eller svetsning. Vid den förstnämnda tillverkningsmetoden stränggjuts stålet till en relativt stor kvadratisk eller rektangulär profil som kallas blooms. Bloomsen varmvalsas sedan, vanligen i ett anpassat mellanprofilsverk i vilket horisontella och vertikala valspar formar balkprofilerna till önskat tvärsnitt. 
Svetsade profiler tillverkas av bandplåt som klipps i lämpliga längder och sedan svetsas i längdriktningen. Eftersom stålplåt finns att få i många olika sorter möjliggör svetsning också tillverkning av balkprofiler som inte går att få fram genom varmvalsning, till exempel med höghållfasta och nötningsbeständiga STRENX™- eller HARDOX®-stål från SSAB. Optimering av balkens form och stålsort gör att profilens styvhet kan göras mer kompatibel med belastningen den utsätts för, vilket innebär att vikten minimeras. 

Related search:St

The Last:Blästring
The Next:steel shot S110